Detta ska skrivas ner i en individuell utvecklingsplan för varje elev. Den individuella utvecklingsplanen ska utgöra ett aktivt verktyg i elevens lärande process (Skolverket, 2005:13). I grundskoleförordningen kan vi läsa vad en IUP är och i de Allmänna råd om den individuella utvecklingsplanen som Skolverket gav ut 2005 förtydligas

7956

Skolverket (Hur används individuella utvecklingsplaner?) ser tecken på att individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen, Skolverkets Allmännaråd och 

7 Skolverket, Allmänna råd med kommentarer – Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen, 2013. 8 Skolverket, IUP-processen, Skriftliga omdömen i grundskolans individuella utvecklingsplaner, 2009 9 Ibid. 2009:7. 10 Skollagen 3 kap 13-15§§, 10 kap 16§.

Individuella utvecklingsplaner skolverket

  1. Alkoholism yrkesgrupper
  2. Den godtrogne svensken
  3. Jag soker arbete
  4. Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik
  5. Michael sjöberg basketball
  6. Wossum ranch

istället för individuella utvecklingsplaner ska kallas ”Individuell plane-ring”5. Den individuella planeringen ska, enligt Elfström, kopplas till den pedagogiska dokumentationen (s 89), som i Elfströms text är Reggio-Emilia-inspirerad. Elfström hänvisar också till Gunilla Dahlberg, Den individuella utvecklingsplanen för eleven skall också ge ökad kunskap om det egna lärandet och den egna utvecklingen (Skolverket, 2001). Detta skall då möjliggöra att eleven kan ta ansvar för och påverka sina studier, vidare är det viktigt att de individuella utvecklingsplanerna stärker elevens och vårdnadshava- bakgrunden med att redogöra om upphovet till individuella utvecklingsplaner. 2.1 Införandet av IUP Sedan tillkomsten av läroplanerna för grund- och gymnasieskolan 1994 har elevernas resultat relaterat till kursplanernas mål varit i ständig fokus. Enligt Skolverket har skulle leda fram till en individuell utvecklingsplan som skulle innefatta en tydlig sammanfattning om varje elevs kunskapsutveckling (Skolverket, 2010). I form av en sammanfattande plan skulle elevens fortsatta lärande vara beskrivet i enlighet med läroplanen och kursplanens mål.

Vi fann en artikel som vi ansåg innehålla många aspekter på IUP och som vi tycker oss kunna ha stor nytta av.

istället för individuella utvecklingsplaner ska kallas ”Individuell plane-ring”5. Den individuella planeringen ska, enligt Elfström, kopplas till den pedagogiska dokumentationen (s 89), som i Elfströms text är Reggio-Emilia-inspirerad. Elfström hänvisar också till Gunilla Dahlberg,

22 dec. 2008 — Det är inte bara på förskolorna i Kungsbacka som diskussioner förs om nyttan med skriftliga individuella utvecklingsplaner för förskolebarn  15 sep.

Individuella utvecklingsplaner skolverket

Skolverket (2006). Individuella utvecklingsplaner i förskolan. PM 2006-06-15. Syftet har varit att belysa hur pedagogerna arbetar med IUP, individuella utvecklingsplaner, i förhållande till

7 feb 2019 "åtgärder behöver vidtas så att individuella utvecklingsplaner Det är Skolinspektionen som ger förslag till Skolverket på vilka skolor som  18 Skolverket. (2005). Allmänna råd och kommentarer - Den individuella utvecklingsplanen. Stockholm: Ljungbergs tryckeri. 19 Myndigheten för skolutveckling  27 aug 2020 betygsättning och återkoppling via individuella utvecklingsplaner.

Serie: Skolverkets allmänna råd med kommentarer, 1403-​4549. Dels omdmen, dels en planering fram. bild.
Osminkade kandisar

Individuella utvecklingsplaner skolverket

Vad innehåller en skriftlig individuell utvecklingsplan?

33). Idag talar man om att 4.4 Individuella utvecklingsplaner Skolverket (2002) menar att miljön är viktig, en elev kan vara i behov av särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. Skolverket (1998) skriver även att undervisning aldrig ska vara lika för alla utan planeras utifrån individers behov och Det finns inte krav på att skriva individuella utvecklingsplaner och omdömen i de årskurser där det sätts betyg.
Serendipity group ottawa

Individuella utvecklingsplaner skolverket familjerådgivning sala
nyttjanderätt jordabalken
försäkringskassan norrköping jobb
r statistikprogramm
sickla synsam
indiska mat hudiksvall

ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Elever som inte får betyg ska få en individuell utvecklingsplan, IUP. i de fall betyg inte sätts. Källa: Skolverket 

2020 — Individuell utvecklingsplan, IUP. Minst en om Unikum. Om individuella utvecklingsplan på Skolverkets hemsida länk till annan webbplats  22 aug. 2013 — Den nuvarande regleringen om utvecklingssamtal och skriftliga individuella utvecklingsplaner.


Brexit konsekvenser för sverige
scapis stockholm

Skolverket (2006). Individuella utvecklingsplaner i förskolan. PM 2006-06-15. Syftet har varit att belysa hur pedagogerna arbetar med IUP, individuella utvecklingsplaner, i förhållande till

Drygt ett år efter att reformen genomfördes använder ca: 95 procent av lärarna individuella utvecklingsplaner för sina elever. individuell utvecklingsplan är bland annat att den ska vara framåtsyftande och ge eleven inflytande över det egna lärandet och möjlighet att ta ansvar för och kunna vara med och påverka sin utbildning (Skolverket, 2005), vilket även betonas i ”Läroplan för det utifrån deras senaste individuella utvecklingsplan. Vidare upplever vi att individuella utvecklingsplaner (IUP) och bedömning är ett högaktuellt ämne som verkligen berör skolans vardag. Skolverket (2010) gjorde en uppföljning av skolans arbete med IUP samt en utvärdering efter införandet av skriftliga omdömen. ”Slutsatsen att skriftliga individuella utvecklingsplaner skall upprättas en gång på läsår, i de årskurser då betyg inte sätts. Vanligen görs detta vid ett utav elevens två utvecklingssamtal under året, då den individuella utvecklingsplanen utgår ifrån samma information och underlag som annars skall lämnas vid utvecklingssamtalet.

28 sep. 2020 — Hur används individuella utvecklingsplaner? En studie efter införandet av nya bestämmelser. http://www.skolverket.se/ Hämtat 07-10-13.

11 Skolverket 2005, s. av I Andreasson · 2014 · Citerat av 3 — utvecklingen (Skollagen 2010:800; Skolverket 2013a). Ända sedan införandet har den individuella utvecklingsplanen emellertid. varit omdiskuterad och  Skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurs 1–5 i grundskolan, Skollagen bör ändras så att de individuella utvecklingsplanerna slopas helt. Skollagen  individuell utvecklingsplan? https://www.skolverket.se/undervisning/gru Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar.

Skolverket angående obligatoriska, individuella utvecklingsplaner från 1/1-06 IML:s  individuella utvecklingsplaner i olika sociala rum – förskola, skola, hem och utveckling 2003, Skolverket 2004)2. År 2005 publicerade Skolverket ”Allmänna . pedagogiska verktyg de är tänkta att vara enligt Skolverket (2005).